VAT excl.

Billing address:

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO SPORTS
Pionierov 607
049 22 Gemerská Poloma
Slovakia

Business ID: 46557610
Tax ID: 1072645464
VAT: SK1072645464

Contact details:

Phone: +421 949 737 543
E-mail: info@bashtosports.com

Bank account:

IBAN: SK29 1100 0000 0029 2790 3175
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Supervisory authority:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05
fax č. 055/622 46 95
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi