VAT excl.

Billing address:

BASHTO SPORTS, s.r.o.
Nám. SNP 207
049 22 Gemerská Poloma
Slovakia

Business ID: 52839931
Tax ID: 2121168632
VAT: SK2121168632

Contact details:

Phone: +421 949 737 543
E-mail: info@bashtosports.com

Bank account:

IBAN: SK95 1100 0000 0029 4811 3295
SWIFT (BIC): TATRSKBX

Supervisory authority:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05
fax č. 055/622 46 95
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi